Levensgrens

Aan het leven zoals het gegaan en geleefd is kan niets meer veranderd worden. Door het levensverhaal van de stervende te verwoorden wordt er opnieuw betekenis aan gegeven. Dit kan helpen om het leven op aarde los te laten en kan troost bieden in de laatste levensfase.

Ik ben gespecialiseerd om stervende en naasten te begeleiden in deze moeilijke tijd. Ik bied u een luisterend oor en ik probeer te bepalen waar uw behoefte ligt op het gebied van fysieke, emotionele, sociale en spirituele ondersteuning.

Ik stel een zorgplan samen dat voor u en uw naaste goed doordacht en werkbaar is.

Het creëren van rust mag centraal komen te staan. Familie en naasten hoeven niet voor alles verantwoordelijk te zijn, we bewegen mee met de stappen die gezet worden door de cliënt. Hierdoor kan bezorgdheid worden weg genomen.